Bygger småhus på Sävastön

Bodenbo har under hösten utrett förutsättningarna för byggnation av bostäder på Sävastön i kvarteret Trånga gatan. Vi hoppas att vi genom att bygga kan bidra till en minskning av bostadsbrist i Boden. Samtidigt som vi vill erbjuda ett attraktivt boende som passar in i den omgivande miljön. Valet har därför fallit på ett radhus med fem stycken 4:or och två parhus om vardera två 3:or. Totalt nio nya lägenheter.

Förbelastning på Trånga gatan mellan 26 och 34

På tomten mittemot kvartersgården mellan Trånga gatan 26 och 34 har vi börjat med en förbelastning med överlast. Det innebär att vi belastar en yta med en överdimensionerad mängd jordmassor. Ytan som belastas nu utgör husets storlek plus några meter till.

Syftet med förbelastning är att få marken att sätta sig, innan påbörjad byggnation. Det för att undvika sättningsskador i framtiden. Planen är att jordmassorna ligger kvar till tjälen släppt i marken då markarbetena påbörjas.

På tomten ska det byggas ett radhus med 5st, 4:or.

Trånga gatan 26C och 28C

På trånga gatan 26 C och 28 C kommer det att uppföras ett parhus på vardera tomt med 2st, 3:or. Här behövs ingen förbelastning.

Byggnationen

Byggstart blir inte som tidigare planerat hösten 2019 och nytt startdatum är inte fastställd ännu.

Finns frågor kontakta

Ninva Gawrieh, Fastighetsutvecklingschef , Vxl 0921-578 80, e-post ninva.gawrieh@bodenbo.se

Mer information kommer att presenteras löpande här.

Kortfakta

Plats: Trånga gatan, Sävastön
Radhus: med 5st, 4:or
2 Parhus: med vardera 2st, 3:or
Totalt: 9 lägenheter
Byggstart:
– ej fastställd
Inflyttning:– ej fastställd