Den publika versionen av årsredovisningen för 2017 är nu klar. Ta er gärna tid att läsa den.

Här hittar ni den som bläddringsbar eller nedladdningsbar pdf