Arbete med värmesystem

Onsdag den 13 februari kan det förekomma störningar i värmen. Arbetet utförs för att minska vår elförbrukning samt förbättra värmekomforten på området. Vissa element kan behöva luftas i samband med arbetet.